Strona g堯wna  >  Projekty Europejskie  >  „R闚ne szanse dla m這dych mieszka鎍闚 Powiatu W這c豉wskiego”
szukaj:
Rada Powiatu

Sk豉d osobowy
Kontakty
Dy簑ry radnych
Komunikaty o posiedz.
Protoko造 z Sesji Rady
Protoko造 z posiedzie komisji rady
Uchwa造 rady
Skargi i wnioski

Zarz康 Powiatu

Sk豉d osobowy Zarz康u
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protoko造 posiedze
Uchwa造 zarz康u
Wniosek na Zarz康 Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydzia造 Starostwa
Punkt Obs逝gi Interesanta
Kodeks Etyki
Og這szenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urz璠owania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich za豉twiania oraz wzory wniosk闚
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Spos鏏 wnoszenia op豉ty skarbowej
Obs逝ga os鏏 s豉bos造sz帷ych i g逝choniemych w Starostwie Powiatowym we W這c豉wku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytk闚
Spo貫czni opiekunowie zabytk闚
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpiecze雟two

Bezpiecze雟two, inspekcje, s逝瘺, stra瞠
Zarz康zanie kryzysowe
Ochrona ludno軼i
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sie Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w K堯bce
Dla cia豉 i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zam闚ienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazd闚
Rejestr o鈔odk闚 szkolenia kierowc闚

Mapa serwisu


„R紟NE SZANSE DLA MΜDYCH MIESZKA哸紟 POWIATU WΜCxWSKIEGO”
   PROJEKT PARTNERSKI

"Równe szanse dla m這dych mieszka鎍ów Powiatu W這c豉wskiego"

O projekcie

Projekt Powiatu W這c豉wskiego, w którym partnerami s wszystkie gminy z terenu powiatu. 字odki na realizacj projektu wynosz 1.521.287,00 z i pochodz z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego (85%) i bud瞠tu pa雟twa (15%). Zosta造 one pozyskane przez Powiat z Programu Operacyjnego Kapita Ludzi, Priorytet IX – Rozwój wykszta販enia i kompetencji w regionach, Dzia豉nie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako軼i us逝g edukacyjnych 鈍iadczonych w systemie o鈍iaty, Poddzia豉nie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost瘼ie do edukacji oraz zmniejszenie ró積ic w jako軼i us逝g edukacyjnych.

Cel

Celem projektu jest podniesienie jako軼i nauczania w szko豉ch o profilu ogólnym z terenu Powiatu W這c豉wskiego oraz zapewnienie ich uczniom mo磧iwo軼i rozwoju zainteresowa i uzdolnie.

Okres realizacji

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2010/2011


Dodatkowe zaj璚ia pozalekcyjne rozwijaj帷e kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych prowadzone w Gimnazjum im. Marii Kretkowskiej w Baruchowie

Uczestnicy projektu

Instytucjonalni

  • Starostwo Powiatowe we W這c豉wku
  • 13 gmin z terenu powiatu w這c豉wskiego
  • 60 szkó o profilu ogólnym z terenu powiatu w這c豉wskiego, w tym: 3 licea ogólnokszta販帷e, 19 gimnazjów i 38 szkó podstawowych
Indywidualni
  • uczniowie w/w szkó o profilu ogólnym

 

Rodzaj wsparcia

W ramach projektu uczniowie uczestnicz w zaj璚iach pozalekcyjnych oraz w zaj璚iach dydaktyczno-wyrównawczych. Szczególny nacisk po這穎ny jest na rozwój kompetencji kluczowych umo磧iwiaj帷ych sprawne funkcjonowanie w nowoczesnym spo貫cze雟twie, a w przysz這軼i odnalezienie si na rynku pracy. Kompetencje kluczowe obejmuj znajomo嗆 j瞛yków obcych, informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsi瑿iorczo嗆. Uczniowie obj璚i s równie opiek psychologiczno-pedagogiczn.

Zaj璚ia w Gimnazjum im. gen. Augustyna S逝bickiego w Izbicy Kujawskiej

W opanowaniu kompetencji kluczowych wsparciem s zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne: zestawy komputerowe do zaj耩 z informatyki i tablice interaktywne do nauki j瞛yków obcych. 

 

Przekazanie zestawów komputerowych do nauki informatyki. Na zdj璚iu od lewej: Kazimierz Kaca - Wicestarosta W這c豉wski (Koordynator zespo逝 projektowego), Marek Wili雟ki - Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji w Starostwie Powiatowym (Asystent koordynatora), Ryszard Machnowski - Sekretarz Lubienia Kujawskiego, Urszula Makowska-Kryska - wdro瞠niowiec projektu w Lubieniu Kujawskim

Powodzenie realizacji projektu „Równe szanse dla m這dych mieszka鎍ów Powiatu W這c豉wskiego” zach璚i這 Powiat W這c豉wski i partnerskie gminy do ubieganie si o dofinansowanie drugiej edycji projektu zaplanowanej na rok szkolny 2011/2012.

 

Realizacja projektu

Wyniki naboru wniosków w ramach konkursu nr 4/POKL/9.1.2/2009

Wyniki oceny formalnej dla projektu "Równe szanse dla m這dych mieszka鎍ów powiatu w這c豉wskiego"

Wynik oceny merytorycznej projektu pn. "Równe szanse dla m這dych mieszka鎍ów powiatu w這c豉wskiego" 

Uczniowie z Lubienia Kujawskiego dostali komputery

Powiat W這c豉wski: Unijne pieni康ze dla o鈍iaty

Realizuj projekt "Równe szanse dla m這dych mieszka鎍ów Powiatu W這c豉wskiego"

Zmiany w sk豉dzie Biura Zarz康zania Projektem ds. realizacji projektu pn. „Równe szanse dla m這dych mieszka鎍ów Powiatu W這c豉wskiego”

 


Galerie zdj耩

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3
Projekt wspó貨inansowany przez Uni Europejsk
ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Spo貫cznego

pole artyku wersja do druku  

   

Powiat W這c豉wski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Piecz璚ie Powiatu
ζ鎍uch Starosty
ζ鎍uch Przewodnicz帷ego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urz康 Pracy
DPS w Rze瞠wie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Marysinie
SPZPS we W這c豉wku
Zesp馧 Szk馧 w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Plac闚ka Opieku鎍zo- Wychowawcza w Brzeziu
Zesp馧 Szk馧 w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Lubra鎍u
PZD we W這c豉wku
Poradnia PP w Lubra鎍u
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zesp馧 Szk馧 w Kowalu

Org. pozarz康owe

Wykaz organizacji
Roczne programy wsp馧pracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyr騜nienia

Certyfikat Zarz康zania
Targi Turystyki
Galeria Powiat闚
Medal Pami徠kowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy wsp馧pracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Spo貫czno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dr鏬 Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osi璚iny-Wieniec-W這c豉wek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubie Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ci庵u komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubie Kujawski–K徠y –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal G鏎ny-W這c豉wek
Przebudowa mostu na rzece Lubie鎥a w miejscowo軼i Nowa Wie w ci庵u drogi powiatowej nr 2909C W這c豉wek-Kruszyn-Choce
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osi璚iny-Redecz Wielki

Og這szenia

Sprzeda nieruchomo軼i
Otwarty konkurs ofert na realizacje zada publicznych
Prace geodezyjne
Sprzeda maj徠ku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet