Strona główna  >  Projekty Europejskie  >  „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoł i przedszkoli w powiecie włocławskim”
szukaj:
Rada Powiatu

Skład osobowy
Kontakty
Dyżury radnych
Komunikaty o posiedz.
Protokoły z Sesji Rady
Protokoły z posiedzień komisji rady
Uchwały rady
Skargi i wnioski

Zarząd Powiatu

Skład osobowy Zarządu
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protokoły posiedzeń
Uchwały zarządu
Wniosek na Zarząd Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydziały Starostwa
Punkt Obsługi Interesanta
Kodeks Etyki
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urzędowania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich załatwiania oraz wzory wniosków
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Sposób wnoszenia opłaty skarbowej
Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytków
Społeczni opiekunowie zabytków
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, inspekcje, służb, straże
Zarządzanie kryzysowe
Ochrona ludności
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sieć Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w Kłóbce
Dla ciała i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazdów
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców

Mapa serwisu


„KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE WŁOCŁAWSKIM”
   


O projekcie

O projekciePotrzeba realizacji projektu wynika z opracowanych w ramach systemowego projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji zmian w systemie doskonalenia nauczycieli/lek. System, który będzie wdrażany zakłada powiązanie procesu doskonalenia z potrzebami konkretnej szkoły, towarzyszenie nauczycielom/kom na każdym etapie wprowadzania zmian, zapewnienie uczenia się nauczycieli/ek i poprzez wymianę doświadczeń utworzenie i moderowanie lokalnych sieci współpracy. Celem realizacji projektów powiatowych jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Pilotaż ten pozwoli na praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, z wykorzystaniem rezultatów projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego” (oba projekty realizowane w ramach Poddziałania 3.3.1 PO KL). Podejmowane w ramach pilotażu działania są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji, które w ostatnich latach zostały objęte istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaż pozwoli nie tylko na weryfikację nowych form doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkoły, lecz także pomoże dyrektorom szkół oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa.


Cel główny projektu

Cel główny projektuPodniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Włocławskim poprzez wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania do 31.07.2015r.

Cele szczegółowe

Cele szczegółowePoprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli przez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania Szkoły/Przedszkola do 31.07.2015

 

Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie prowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli do 31.07.2015

Poprawa współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia do 31.07.2015


Okres realizacji

Okres realizacji

 

Zespół projektowy

Zespół projektowy

Koordynator projektu (do 31 sierpnia 2014 roku) - Marek Góreczny

Asystent koordynatora projektu (od 1 września 2014 roku pełniący obowiązki Koordynatora projektu) - Marek Wiliński

Pracownik ds. monitorowania PPW - Anna Bryn

Pracownik ds. monitorowania projektu - Joanna Głąbicka

Pracownik ds. monitorowania projektu - Piotr Chrzanowski

Pracownik ds. rozliczeń projektu - Gracja Hofman-Wilińska

Pracownik ds. rozliczeń projektu - Agnieszka Bednarska

Specjalista ds. zamówień publicznych - Małgorzata Kręcicka

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - Andrzej Walczak

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - Monika Leśniewska

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - Monika Trawczyńska (od 19 sierpnia 2014 roku w zastępstwie Aleksandra Pakulska)

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji - Urszula Bajek

Koordynator sieci - Ewa Złotnikiewicz

Koordynator sieci - Kazimierz Rojewski

 

Aktualności

Dobiega końca realizacja projektu "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim". Jakie są pierwsze wnioski? - wideo

- Moim zdaniem był to bardzo udany projekt, wiele szkół było zadowolonych, udało się wypracować świetne dokumenty, które placówki będą mogli wykorzystywać później- zapewnia Monika Leśniewska, szkolny organizator rozwoju edukacji. - Wydaje mi się, że był to dobry wstęp do nowej formy doskonalenia nauczycieli.
Zdaniem Kazimierza Rojewskiego, koordynatora sieci, nauczyciele biorący udział w projekcie podołali temu niekiedy dość trudnemu zadaniu, jakim  była tak duża ilość szkoleń.
Realizatorzy czekają więc na efekty realizacji projektu. Te pierwsze już są widoczne. Przykładem jest szkoła w Kanibrodzie, gdzie powstała koncepcja szkoły rodzinnej.
Już w środę 2 lipca odbędzie się konferencja podsumowująca projekt.
Zobacz wideo- rozmowa z Moniką Leśniewską, szkolnym organizatorem rozwoju edukacji oraz Kazimierzem Rojewskim, koordynatorem sieci.

https://www.youtube.com/watch?v=G58FR-qbn7o

Jak określić wkład szkoły w rozwój ucznia?- kolejne szkolenie (wideo)

Kolejne spotkanie nauczycieli w ramach projektu "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim". Główny temat dotyczył określenia wkładu szkoły w rozwój ucznia. Czego dowiedzieli się nauczyciele?

O tym w naszym materiale Wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=E9x1GcsiG_w&feature=youtu.be


Jak wykorzystać Edukacyjną Wartość Dodaną?

O Edukacyjnej Wartości Dodanej dyskutowano na kolejnym już spotkaniu organizowanym w ramach projektu "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim". Tym razem szkolenie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu.- Rozmawiamy o tym, co można sprawdzić za pomocą EWD, natomiast w dalszej części warszatów z zespołem kilkuosobowym będziemy przygladać się EWD tej konkretnej szkoły, dzięki czemu, mam nadzieję, że szkoła wykorzysta ten wskaźnik do tego, by doskonalić swoją pracę- mówi Jolanta Wieczorek-Wilińska, nauczyciel i wicedyrektor Zespołu Szkół w Smólniku.
Więcej na ten temat już wkrótce w materiale wideo.

Wszystkie poprzednie aktualności (archiwum)


 Galerie

SZKOLENIE NAUCZYCIELI I PODSUMOWANIE PROJEKTU


Materiały video

Podsumowanie projektu edukacyjnegoProjekt edukacyjny okiem dyrektorów szkół

Co tak naprawdę projekt "Kompleksowe Wspomaganie Rozwoju Szkół i Przedszkoli w Powiecie Włocławskim" dał szkołom z powiatu włocławskiego? Na to pytanie odpowiadają dyrektorzy.

Urszula Paczkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski
Ewa Mazurkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu
Andrzej Nowacki, dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w KruszynieTrwają warsztaty dla nauczycieli

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej relacji wideo ze szkolenia prowadzonego w ramach projektu "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim".
Wszystkie poprzednie materiały video (archiwum) 
Dokumenty do pobraniaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

poleć artykuł wersja do druku  

   

Powiat Włocławski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Pieczęcie Powiatu
Łańcuch Starosty
Łańcuch Przewodniczącego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
DPS w Rzeżewie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Marysinie
SPZPS we Włocławku
Zespół Szkół w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Brzeziu
Zespół Szkół w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Lubrańcu
PZD we Włocławku
Poradnia PP w Lubrańcu
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zespół Szkół w Kowalu

Org. pozarządowe

Wykaz organizacji
Roczne programy współpracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyróżnienia

Certyfikat Zarządzania
Targi Turystyki
Galeria Powiatów
Medal Pamiątkowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy współpracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osięciny-Wieniec-Włocławek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski–Kąty –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek
Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn-Choceń
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki

Ogłoszenia

Sprzedaż nieruchomości
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
Prace geodezyjne
Sprzedaż majątku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet