Strona główna  >  Projekty Europejskie  >  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
szukaj:
Rada Powiatu

Skład osobowy
Kontakty
Dyżury radnych
Komunikaty o posiedz.
Protokoły z Sesji Rady
Protokoły z posiedzień komisji rady
Uchwały rady
Skargi i wnioski

Zarząd Powiatu

Skład osobowy Zarządu
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protokoły posiedzeń
Uchwały zarządu
Wniosek na Zarząd Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydziały Starostwa
Punkt Obsługi Interesanta
Kodeks Etyki
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urzędowania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich załatwiania oraz wzory wniosków
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Sposób wnoszenia opłaty skarbowej
Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytków
Społeczni opiekunowie zabytków
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, inspekcje, służb, straże
Zarządzanie kryzysowe
Ochrona ludności
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sieć Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w Kłóbce
Dla ciała i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazdów
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców

Mapa serwisu


„PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”
   PROJEKT PARTNERSKI 

"Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
w roku szkolnym 2008/2009"

O projekcie


Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” realizowany  był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Całkowita wartość projektu wynosi 2.000.000 zł, w tym 1.760.000 zł pochodziło z EFS i budżetu państwa, natomiast pozostałe 240.000 zł stanowiły środki własne koordynatora i partnerskich jednostek samorządu terytorialnego.

Cel

Projekt przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia zdolności uczniów szkół oferujących kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim do przyszłego zatrudnienia.


Okres realizacji

1.06.2008 – 30.10.2009


Uczestnicy projektu


Projekt realizowany był w partnerstwie wszystkich 19 powiatów  ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego, 3 miast na prawach powiatu (Toruń, Grudziądz, Włocławek) oraz Gminy Unisław. Koordynatorem projektu był Powiat Toruński.


Rodzaj wsparcia

W ramach projektu uczniowie ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego objętych kształceniem zawodowym wdrażali w roku szkolnym 2008/2009 programy rozwojowe dostosowujące kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez:
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii ICT – kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL),
  • wyposażenie szkół z regionu w nowoczesne materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką jakość kształcenia.

W Powiecie Włocławskim 15 uczniów szkół zawodowych wzięło udział w kursie przygotowującym do zdobycia Certyfikatu ECDL. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej i w Zespole Szkół w Chodczu.

Kurs ECDL w Izbicy Kujawskiej


Kurs ECDL obejmował 7 modułów tematycznych, w tym 1 moduł teoretyczny i 6 modułów praktycznych. Każdy z modułów został zakończony egzaminem, po zdaniu których uczniowie zdobyli „europejskie komputerowe prawo jazdy”.


Realizacja projektu

Kursy ECDL
 
 
Galeria
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poleć artykuł wersja do druku  

   

Powiat Włocławski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Pieczęcie Powiatu
Łańcuch Starosty
Łańcuch Przewodniczącego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
DPS w Rzeżewie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Marysinie
SPZPS we Włocławku
Zespół Szkół w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Brzeziu
Zespół Szkół w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Lubrańcu
PZD we Włocławku
Poradnia PP w Lubrańcu
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zespół Szkół w Kowalu

Org. pozarządowe

Wykaz organizacji
Roczne programy współpracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyróżnienia

Certyfikat Zarządzania
Targi Turystyki
Galeria Powiatów
Medal Pamiątkowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy współpracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osięciny-Wieniec-Włocławek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski–Kąty –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek
Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn-Choceń
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki

Ogłoszenia

Sprzedaż nieruchomości
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
Prace geodezyjne
Sprzedaż majątku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet