Strona główna  >  Projekty Europejskie  >  „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010”
szukaj:
Rada Powiatu

Skład osobowy
Kontakty
Dyżury radnych
Komunikaty o posiedz.
Protokoły z Sesji Rady
Protokoły z posiedzień komisji rady
Uchwały rady
Skargi i wnioski

Zarząd Powiatu

Skład osobowy Zarządu
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protokoły posiedzeń
Uchwały zarządu
Wniosek na Zarząd Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydziały Starostwa
Punkt Obsługi Interesanta
Kodeks Etyki
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urzędowania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich załatwiania oraz wzory wniosków
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Sposób wnoszenia opłaty skarbowej
Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytków
Społeczni opiekunowie zabytków
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, inspekcje, służb, straże
Zarządzanie kryzysowe
Ochrona ludności
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sieć Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w Kłóbce
Dla ciała i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazdów
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców

Mapa serwisu


„PODNIESIENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI ORAZ KADRY ADMINISTRACYJNEJ I ZARZĄDZAJĄCEJ OŚWIATĄ Z TERENU BYŁEGO WOJEWÓDZTWA WŁOCŁAWSKIEGO W LATACH 2008-2010”
   


PROJEKT PARTNERSKI

„Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010”

O projekcie

Projekt Powiatu Radziejowskiego, w którym jednym z partnerów jest Powiat Włocławski. Wartość projektu to 901.667,00 zł, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa i zostało pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Pozostałe 15% to środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji projektu.

Cel

Celem projektu jest poprawienie jakości wykształcenia kadry systemu oświaty oraz podniesienie poziomu szkolnictwa na objętym projektem terenie. Projekt stworzy nauczycielom, w tym nauczycielom przedmiotów zawodowych, instruktorom praktycznej nauki zawodu oraz pracownikom administracyjnym lepsze możliwości rozwoju zawodowego pracy i płacy, zaś dzieciom i młodzieży - poprzez podniesienie poziomu nauki - poprawi start życiowy i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności subregionu.

Okres realizacji

2008-2010

Uczestnicy projektu

Instytucjonalni

 • Powiat Radziejowski
 • samorządy powiatowe z terenu byłego województwa włocławskiego
 • samorządy gminne z terenu byłego województwa włocławskiego
 • Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
 • Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku

Indywidualni

 • nauczyciele z terenu byłego województwa włocławskiego

Rodzaj wsparcia

W ramach projektu zaoferowana została nauczycielom możliwość zdobycia nowych lub rozszerzenia kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do osiągania najwyższej jakości procesu nauczania, jak również uzupełnienia lub rozszerzenia posiadanego przygotowania, poprzez umożliwienie uczestnictwa w:

 • studiach podyplomowych (m.in. Studia z Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej),
 • kursach doskonalących (m.in. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu),
 • kursach kwalifikacyjnych (m.in. Kurs kwalifiakcyjny organizacji i zarządzania oświatą, Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej),
 • szkoleniach (m.in. Tworzenie projektów i formułowanie wniosków o środki europejskie).

Powyższe studia, kursy i szkolenia organizowane są przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku i Regionalne Centrum integracji Europejskiej we Włocławku.

 Dokumenty do pobrania

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poleć artykuł wersja do druku  

   

Powiat Włocławski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Pieczęcie Powiatu
Łańcuch Starosty
Łańcuch Przewodniczącego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
DPS w Rzeżewie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Marysinie
SPZPS we Włocławku
Zespół Szkół w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Brzeziu
Zespół Szkół w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Lubrańcu
PZD we Włocławku
Poradnia PP w Lubrańcu
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zespół Szkół w Kowalu

Org. pozarządowe

Wykaz organizacji
Roczne programy współpracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyróżnienia

Certyfikat Zarządzania
Targi Turystyki
Galeria Powiatów
Medal Pamiątkowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy współpracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osięciny-Wieniec-Włocławek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski–Kąty –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek
Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn-Choceń
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki

Ogłoszenia

Sprzedaż nieruchomości
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
Prace geodezyjne
Sprzedaż majątku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet