Strona główna  >  Turystyka i wypoczynek  >  Sieć Komunikacyjna
szukaj:
Rada Powiatu

Skład osobowy
Kontakty
Dyżury radnych
Komunikaty o posiedz.
Protokoły z Sesji Rady
Protokoły z posiedzień komisji rady
Uchwały rady
Skargi i wnioski

Zarząd Powiatu

Skład osobowy Zarządu
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protokoły posiedzeń
Uchwały zarządu
Wniosek na Zarząd Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydziały Starostwa
Punkt Obsługi Interesanta
Kodeks Etyki
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urzędowania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich załatwiania oraz wzory wniosków
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Sposób wnoszenia opłaty skarbowej
Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytków
Społeczni opiekunowie zabytków
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, inspekcje, służb, straże
Zarządzanie kryzysowe
Ochrona ludności
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sieć Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w Kłóbce
Dla ciała i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazdów
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców

Mapa serwisu


SIEĆ KOMUNIKACYJNA
   


Położenie i dostępność komunikacyjna powiatu.
     Powiat włocławski zajmuje  powierzchnię 1 472,3 km2. Położony jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i graniczy w tym województwie z powiatami: aleksandrowskim, lipnowskim i radziejowskim oraz powiatami: kolskim (województwo wielkopolskie), kutnowskim (województwo łódzkie), gostynińskim i płockim (województwo mazowieckie). Pod względem administracyjnym powiat obejmuje 13 gmin: gminę miejską Kowal, gminy miejsko-wiejskie: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i Lubraniec oraz gminy wiejskie: Baruchowo, Boniewo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie i Włocławek. Ogółem ludność powiatu liczy około 88 tys. osób.   
     Najważniejszą arterią komunikacyjną jest autostrada A1 biegnąca z północnego zachodu na południowy wschód powiatu. Trzy węzły autostradowe w Brzeziu, Pikutkowie i Dąbrówce k/Kowala zapewniają dogodną komunikację do tej trasy. Z węzłami autostrady A1 powiat jest skomunikowany siecią dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Węzeł Kowal łączy z autostradą drogę krajową 91 (dawna „jedynka”), węzeł w Pikutkowie łączy z A1 drogę krajową 62 relacji Inowrocław – Włocławek – Płock i drogi wojewódzkie 265, 270, 268. Do węzła w Brzeziu prowadzą drogi wojewódzkie 268 i 252. Ważną rolę komunikacyjną spełnia droga krajowa 62 (Strzelno – Siemiatycze), która z Inowrocławia, poprzez węzeł autostradowy w Pikutkowie biegnie przez miasto Włocławek, gdzie łączy się z droga krajową 67 i dalej prowadzi do Płocka. Droga krajowa 67 (Włocławek – Lipno) jest najkrótszym odcinkiem do trasy krajowej 10 z Torunia do Warszawy. Trasa 91 jeszcze w chwili obecnej, do czasu ukończenia budowy odcinka autostrady A1 jest jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych łączących południe i północ kraju (Cieszyn – Gdańsk). Jest to fragment tzw. trasy turystycznej B - T - B - A (Bałtyk - Tatry - Balaton - Adriatyk) charakteryzującej się dużym natężeniem tranzytowego drogowego ruchu turystycznego. W chwili obecnej znaczną część nasilenia ruchu na tej trasie przejęły oddane do użytku fragmenty autostrady A1. Ważną dla zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych arterią jest droga wojewódzka 265. Łączy drogę krajową 62 i drogi wojewódzkie 270 i 252 od miejscowości Brześć Kujawski oraz drogę krajową 91 (dawna „jedynka”) z drogą krajową nr 60 Kutno - Płock, Ciechanów i dalej w kierunku wschodniej granicy państwa, a także poprzez odcinek drogi krajowej nr 60 drogę wojewódzką 577 w kierunku Sochaczewa i Warszawy. Droga 265 jest uczęszczana przez ruch tranzytowy z terenu województwa mazowieckiego, poprzez drogę krajową 91 do autostrady A1, a po oddaniu do użytku brakującego odcinka A1 – do węzła Kowal. Droga wojewódzka 270 łączy miasteczka powiatu: Brześć Kujawski, Lubraniec, Izbica Kujawska i stanowi „skrót” między powstającym węzłem autostrady A1 w Pikutkowie koło Brześcia Kuj. z węzłem autostrady A2 w miejscowości Koło (woj. wielkopolskie) Ze względu na walory kulturowe gmin, przez które przebiega, stanowi ważny szlak turystyczny. Również istotną rolę komunikacyjną spełniają trasy wojewódzkie: 269 Kowal – Choceń, - Chodecz, 268 – Brześć Kujawski – Brzezie (węzeł autostrady A1), 252 – Inowrocław – Włocławek. Ciągle modernizowana i przebudowywana sieć dróg powiatowych i gminnych zapewnia dogodny dostęp do dróg wojewódzkich i krajowych.
     Przez gminy Lubień Kujawski, Kowal, Choceń, Włocławek, Lubanie przechodzi linia kolejowa Warszawa - Kutno - Włocławek - Toruń - Gdańsk. Na terenie powiatu znajdują się liczne sieci transportu specjalnego. Należą do nich ropociągi, gazociągi i linie energetyczne wysokich napięć. Ropociąg "Przyjaźń" (Rosja - Niemcy) przechodzi przez gminy Lubień Kujawski, Chodecz, Boniewo, Izbica Kujawska.
Gazociągi: jest to część krajowego systemu przemysłowego gazociągów wysokoprężnych (Płock - Włocławek, Włocławek - Gdańsk, Gustorzyn - Mogilno, Gustorzyn - Gostynin, Gustorzyn - Gdańsk). W trakcie budowy jest gazociąg tranzytowy JAMAŁ - EUROPA przechodzący przez gminę Lubanie. Przewidywane jest spięcie tego gazociągu z krajowym w węźle rozdzielczym Gustorzyn. Stworzy to możliwość rozbudowy krajowego systemu gazowniczego, co ma duże znaczenie dla przewidywanej struktury poboru gazu .
 

poleć artykuł wersja do druku  

   

Powiat Włocławski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Pieczęcie Powiatu
Łańcuch Starosty
Łańcuch Przewodniczącego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
DPS w Rzeżewie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Marysinie
SPZPS we Włocławku
Zespół Szkół w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Brzeziu
Zespół Szkół w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Lubrańcu
PZD we Włocławku
Poradnia PP w Lubrańcu
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zespół Szkół w Kowalu

Org. pozarządowe

Wykaz organizacji
Roczne programy współpracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyróżnienia

Certyfikat Zarządzania
Targi Turystyki
Galeria Powiatów
Medal Pamiątkowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy współpracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osięciny-Wieniec-Włocławek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski–Kąty –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek
Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn-Choceń
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki

Ogłoszenia

Sprzedaż nieruchomości
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
Prace geodezyjne
Sprzedaż majątku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet