Strona g堯wna  >  Projekty Europejskie  >  PO KL
szukaj:
Rada Powiatu

Sk豉d osobowy
Kontakty
Dy簑ry radnych
Komunikaty o posiedz.
Protoko造 z Sesji Rady
Protoko造 z posiedzie komisji rady
Uchwa造 rady
Skargi i wnioski

Zarz康 Powiatu

Sk豉d osobowy Zarz康u
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protoko造 posiedze
Uchwa造 zarz康u
Wniosek na Zarz康 Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydzia造 Starostwa
Punkt Obs逝gi Interesanta
Kodeks Etyki
Og這szenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urz璠owania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich za豉twiania oraz wzory wniosk闚
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Spos鏏 wnoszenia op豉ty skarbowej
Obs逝ga os鏏 s豉bos造sz帷ych i g逝choniemych w Starostwie Powiatowym we W這c豉wku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytk闚
Spo貫czni opiekunowie zabytk闚
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpiecze雟two

Bezpiecze雟two, inspekcje, s逝瘺, stra瞠
Zarz康zanie kryzysowe
Ochrona ludno軼i
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sie Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w K堯bce
Dla cia豉 i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zam闚ienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazd闚
Rejestr o鈔odk闚 szkolenia kierowc闚

Mapa serwisu


PO KL
   Program Operacyjny Kapita Ludzki (PO KL) to najwi瘯szy program operacyjny wspó貨inansowany z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego (EFS) w historii Unii Europejskiej i poprzedzaj帷ych j Wspólnot Europejskich. W latach 2007-2013 z EFS trafi do Polski ponad 9,7 mld euro. Wraz z wk豉dem krajowym na poziomie 15% (ponad 1,7 mld euro) daje to kwot ponad 11,4 mld euro. Instytucj Zarz康zaj帷 dla PO KL jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a realizacj programu wspomaga szereg instytucji po鈔ednicz帷ych, m.in. Urz康 Marsza趾owski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

 

Celem Programu Operacyjnego Kapita Ludzki jest umo磧iwienie pe軟ego wykorzystania potencja逝 zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencja逝 adaptacyjnego przedsi瑿iorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykszta販enia spo貫cze雟twa, zmniejszenie obszarów wykluczenia spo貫cznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego pa雟twa i przyjaznej administracji.

 

 

PO KL sk豉da si z 10 osi priorytetowych obejmuj帷ych okre郵one obszary problemowe. Pi耩 pierwszych priorytetów i priorytet X tworz tzw. komponent centraln i dotycz wspierania systemów i struktur. Priorytety VI – IX stanowi komponent regionaln i s ukierunkowane na wspieranie osób i grup spo貫cznych. Osie priorytetowe dziel si na dzia豉nia i poddzia豉nia. Na szczeblu regionalnym rozdysponowane zostanie 60% 鈔odków z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, z czego ponad 400 mln euro trafi do Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Jednym z potencjalnych beneficjentów PO KL s jednostki samorz康u terytorialnego wszystkich szczebli. Powiat W這c豉wski od pocz徠ku skutecznie w陰czy si w pozyskiwanie funduszy na projekty spo貫czne realizowane b康 to indywidualnie, b康 w partnerstwie z innymi uprawnionymi podmiotami.

Dzia豉nie 3.5 -2013
Poddzia豉nie 9.1.2 - 2010
„Równe szanse dla m這dych mieszka鎍ów Powiatu W這c豉wskiego II edycja”Dzia豉nie 5.2 - 2008
„Wdro瞠nie i certyfikacja Systemu zarz康zania zgodnego z norm ISO w jednostkach samorz康u terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego”
 

pole artyku wersja do druku  

   

Powiat W這c豉wski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Piecz璚ie Powiatu
ζ鎍uch Starosty
ζ鎍uch Przewodnicz帷ego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urz康 Pracy
DPS w Rze瞠wie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Marysinie
SPZPS we W這c豉wku
Zesp馧 Szk馧 w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Plac闚ka Opieku鎍zo- Wychowawcza w Brzeziu
Zesp馧 Szk馧 w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Lubra鎍u
PZD we W這c豉wku
Poradnia PP w Lubra鎍u
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zesp馧 Szk馧 w Kowalu

Org. pozarz康owe

Wykaz organizacji
Roczne programy wsp馧pracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyr騜nienia

Certyfikat Zarz康zania
Targi Turystyki
Galeria Powiat闚
Medal Pami徠kowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy wsp馧pracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Spo貫czno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dr鏬 Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osi璚iny-Wieniec-W這c豉wek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubie Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ci庵u komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubie Kujawski–K徠y –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal G鏎ny-W這c豉wek
Przebudowa mostu na rzece Lubie鎥a w miejscowo軼i Nowa Wie w ci庵u drogi powiatowej nr 2909C W這c豉wek-Kruszyn-Choce
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osi璚iny-Redecz Wielki

Og這szenia

Sprzeda nieruchomo軼i
Otwarty konkurs ofert na realizacje zada publicznych
Prace geodezyjne
Sprzeda maj徠ku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet