Strona g堯wna  >  Turystyka i wypoczynek  >  Walory przyrodnicze
szukaj:
Rada Powiatu

Sk豉d osobowy
Kontakty
Dy簑ry radnych
Komunikaty o posiedz.
Protoko造 z Sesji Rady
Protoko造 z posiedzie komisji rady
Uchwa造 rady
Skargi i wnioski

Zarz康 Powiatu

Sk豉d osobowy Zarz康u
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protoko造 posiedze
Uchwa造 zarz康u
Wniosek na Zarz康 Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydzia造 Starostwa
Punkt Obs逝gi Interesanta
Kodeks Etyki
Og這szenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urz璠owania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich za豉twiania oraz wzory wniosk闚
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Spos鏏 wnoszenia op豉ty skarbowej
Obs逝ga os鏏 s豉bos造sz帷ych i g逝choniemych w Starostwie Powiatowym we W這c豉wku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytk闚
Spo貫czni opiekunowie zabytk闚
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpiecze雟two

Bezpiecze雟two, inspekcje, s逝瘺, stra瞠
Zarz康zanie kryzysowe
Ochrona ludno軼i
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sie Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w K堯bce
Dla cia豉 i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zam闚ienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazd闚
Rejestr o鈔odk闚 szkolenia kierowc闚

Mapa serwisu


WALORY PRZYRODNICZE
   


Walory 鈔odowiska przyrodniczego

     Najwa積iejszymi  elementami 鈔odowiska przyrodniczego decyduj帷ymi o atrakcyjno軼i turystycznej powiatu s: wody powierzchniowe, szata ro郵inna i rze嬌a terenu. Podstawow rol pod tym wzgl璠em  odgrywaj  jednak zbiorniki wód powierzchniowych i szata le郾a. Wynika to z faktu mo磧iwo軼i tworzenia ró積ego rodzaju produktów turystycznych w oparciu o te elementy 鈔odowiska przyrodniczego w powi您aniu z odpowiednim zagospodarowaniem turystycznym. Powiat W這c豉wski charakteryzuje si stosunkowo bogat sieci wód powierzchniowych, które nadaj si do u篡tkowania turystycznego. Najwa積iejsz w tym wzgl璠zie rol odgrywaj liczne jeziora, Zbiornik W這c豉wski i rzeka Wis豉.
    W obr瑿ie Powiatu W這c豉wskiego znajduje si 28 jezior o powierzchni powy瞠j 10 ha. S to generalnie jeziora o stosunkowo du瞠j powierzchni. W klasie powy瞠j 50 ha jest 8 jezior, w przedziale 20-50 ha - 12 jezior i w klasie 10-20 ha - 8 jezior. Najwi瘯sz powierzchni zajmuj jeziora: D逝gie Modzerowskie - 231,7 ha, Borzymowskie - 175,0 ha, Kromszewickie - 89,2 ha i Lubie雟kie 89,0 ha. Bardzo sprzyjaj帷ym dla rozwoju ró積ych form turystyki jest wyst瘼owanie w s御iedztwie jezior terenów le郾ych.
    Wysok  atrakcyjno軼i turystyczn charakteryzuje si tak瞠 Zbiornik W這c豉wski, który przylega w cz窷ci do pó軟ocnej granicy gminy W這c豉wek. W s御iedztwie zbiornika wyst瘼uj lasy, natomiast na obszarach bezle郾ych s豉be gleby. Stwarza to mo磧iwo軼i lokalizacji odpowiedniego zagospodarowania turystycznego.
    Atrakcyjno軼i turystyczn charakteryzuje si tak瞠 rzeka i dolina Zg這wi帷zki. Na niektórych odcinkach - szczególnie w s御iedztwie miast - mo磧iwa jest lokalizacja terenów rekreacyjnych np. miejsc piknikowych.
Powiat W這c豉wski dysponuje tak瞠 walorami uzdrowiskowymi, wyst瘼uj帷ymi na terenie miasta i gminy Brze嗆 Kuj. (Uzdrowisko Wieniec Zdrój). Uzdrowisko bazuje na wodach leczniczych siarczanowo - chlorkowo - wapniowo - sodowych, fluorkowych oraz siarczkowych. W uzdrowisku wykorzystywana jest tak瞠 borowina oraz 豉godny lokalny klimat,  który wynika z jego po這瞠nia. Uzdrowisko otaczaj zwarte lasy sosnowe z przewag ja這wca w podszyciu. Powietrze jest tu przesycone substancjami eterycznymi lasu iglastego.

O wysokiej randze walorów przyrodniczych Powiatu W這c豉wskiego 鈍iadcz:
- uznanie pó軟ocnej cz窷ci obszaru powiatu jako przyrodniczego   obszaru w瞛這wego o znaczeniu krajowym oraz korytarza   ekologicznego o znaczeniu mi璠zynarodowym,
- ustanowienia na terenie powiatu 3 ostoi przyrody, stanowi帷ych   obszary o bardzo du篡m znaczeniu dla zachowania dziedzictwa   przyrodniczego Europy. Ostaje te s potencjalnymi elementami   Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.
   W Powiecie W這c豉wskim ostoje te stanowi:
    - Zbiornik W這c豉wski,
    - Lasy W這c豉wsko-Gostyni雟kie,
    - B這ta Rakutowskie,
- wpisanie do rejestru obszarów cennych dla ptaków wodno-b這tnych   w skali Polski B這t Rakutowskich w gminie Kowal.

pole artyku wersja do druku  

   

Powiat W這c豉wski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Piecz璚ie Powiatu
ζ鎍uch Starosty
ζ鎍uch Przewodnicz帷ego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urz康 Pracy
DPS w Rze瞠wie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Marysinie
SPZPS we W這c豉wku
Zesp馧 Szk馧 w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Plac闚ka Opieku鎍zo- Wychowawcza w Brzeziu
Zesp馧 Szk馧 w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Lubra鎍u
PZD we W這c豉wku
Poradnia PP w Lubra鎍u
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zesp馧 Szk馧 w Kowalu

Org. pozarz康owe

Wykaz organizacji
Roczne programy wsp馧pracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyr騜nienia

Certyfikat Zarz康zania
Targi Turystyki
Galeria Powiat闚
Medal Pami徠kowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy wsp馧pracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Spo貫czno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dr鏬 Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osi璚iny-Wieniec-W這c豉wek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubie Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ci庵u komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubie Kujawski–K徠y –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal G鏎ny-W這c豉wek
Przebudowa mostu na rzece Lubie鎥a w miejscowo軼i Nowa Wie w ci庵u drogi powiatowej nr 2909C W這c豉wek-Kruszyn-Choce
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osi璚iny-Redecz Wielki

Og這szenia

Sprzeda nieruchomo軼i
Otwarty konkurs ofert na realizacje zada publicznych
Prace geodezyjne
Sprzeda maj徠ku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet