Strona g堯wna  >  Narodowy Program Przebudowy Dr鏬 Lokalnych.  >  O Programie
szukaj:
Rada Powiatu

Sk豉d osobowy
Kontakty
Dy簑ry radnych
Komunikaty o posiedz.
Protoko造 z Sesji Rady
Protoko造 z posiedzie komisji rady
Uchwa造 rady
Skargi i wnioski

Zarz康 Powiatu

Sk豉d osobowy Zarz康u
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protoko造 posiedze
Uchwa造 zarz康u
Wniosek na Zarz康 Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydzia造 Starostwa
Punkt Obs逝gi Interesanta
Kodeks Etyki
Og這szenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urz璠owania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich za豉twiania oraz wzory wniosk闚
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Spos鏏 wnoszenia op豉ty skarbowej
Obs逝ga os鏏 s豉bos造sz帷ych i g逝choniemych w Starostwie Powiatowym we W這c豉wku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytk闚
Spo貫czni opiekunowie zabytk闚
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpiecze雟two

Bezpiecze雟two, inspekcje, s逝瘺, stra瞠
Zarz康zanie kryzysowe
Ochrona ludno軼i
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sie Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w K堯bce
Dla cia豉 i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zam闚ienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazd闚
Rejestr o鈔odk闚 szkolenia kierowc闚

Mapa serwisu


O PROGRAMIE
   


NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011

W dniu 28 pa寮ziernika 2008 r. Rada Ministrów przyj窸a uchwa喚 Nr 233/2008 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazw „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Program zak豉da wsparcie przebudowy, budowy i remontów dróg powiatowych i gminnych z bud瞠tu pa雟twa. W okresie jego realizacji, czyli od 31 pa寮ziernika 2008 r. do 31 grudnia 2011 r., przewidziano na ten cel 3 mld z, co pozwoli na budow i przebudow 陰cznie oko這 6 tys. km dróg powiatowych i gminnych. Program wpisuje si w Strategi Rozwoju Kraju 2007 – 2015. Pomys這dawc i pierwszym realizatorem NPPDL by ówczesny minister spraw wewn皻rznych i administracji Grzegorz Schetyna, st康 budowane, przebudowywane  i remontowane w ramach Programu drogi nazywane s popularnie „schetynówkami”.

Celem Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 jest:

  • wsparcie przebudowy, budowy i remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych, prowadz帷e do zwi瘯szenia p造nno軼i ruchu i poprawy bezpiecze雟twa komunikacyjnego,

  • wsparcie tworzenia powi您a sieci dróg powiatowych i gminnych z sieci dróg wojewódzkich i krajowych, prowadz帷e do zwi瘯szenia dost瘼no軼i lokalnych o鈔odków gospodarczych.

W Programie uwzgl璠nia si szczególnie rozwi您ania zwi瘯szaj帷e bezpiecze雟two ruchu drogowego, takie jak budowa chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, instalacja sygnalizacji 鈍ietlnej, monta barier ochronnych, poprawa oznakowania poziomego i pionowego itp.


Nadzór nad realizacj NPPDL sprawuje Ministerstwo Spraw Wewn皻rznych i Administracji. Nabór wniosków, przekazywanie 鈔odków finansowych, rozliczenia i kontrole prowadz wojewodowie. Samorz康y powiatowe i gminne mog ubiega si o dofinansowanie w drodze corocznych konkursów przeprowadzanych w ka盥ym województwie. Dofinansowanie jednego projektu ze 鈔odków Programu nie mo瞠 przekroczy kwoty 3 mln z rocznie.


Powiat W這c豉wski pozyska z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 ponad 13 mln z, najwi璚ej spo鈔ód powiatów województwa kujawsko - pomorskiego (vide: tabela poni瞠j). Dzi瘯i temu mo磧iwa sta豉 si przebudowa i remont kilkudziesi璚iu kilometrów dróg powiatowych, co przyczyni這 si do podniesienia jako軼i i bezpiecze雟twa u篡tkowania tych dróg i wp造n窸o pozytywnie na rozwój lokalny.

Równie w skali ca貫go kraju Powiat W這c豉wski osi庵n掖 imponuj帷y wynik, zajmuj帷 4 miejsce pod wzgl璠em wysoko軼i uzyskanych dotacji na ponad 300 powiatów bior帷ych udzia w NPPDL 2008-2011.

Edycja 2009

Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osi璚iny - Wieniec - W這c豉wek

Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz - Kaliska - Lubie Kujawski

Edycja 2010

Przebudowa i remont ci庵u komunikacyjnego Lubraniec - Chodecz

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubie Kujawski - K徠y

Edycja 2011

Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal

 

pole artyku wersja do druku  

   

Powiat W這c豉wski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Piecz璚ie Powiatu
ζ鎍uch Starosty
ζ鎍uch Przewodnicz帷ego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urz康 Pracy
DPS w Rze瞠wie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Marysinie
SPZPS we W這c豉wku
Zesp馧 Szk馧 w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Plac闚ka Opieku鎍zo- Wychowawcza w Brzeziu
Zesp馧 Szk馧 w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Lubra鎍u
PZD we W這c豉wku
Poradnia PP w Lubra鎍u
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zesp馧 Szk馧 w Kowalu

Org. pozarz康owe

Wykaz organizacji
Roczne programy wsp馧pracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyr騜nienia

Certyfikat Zarz康zania
Targi Turystyki
Galeria Powiat闚
Medal Pami徠kowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy wsp馧pracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Spo貫czno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dr鏬 Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osi璚iny-Wieniec-W這c豉wek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubie Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ci庵u komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubie Kujawski–K徠y –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal G鏎ny-W這c豉wek
Przebudowa mostu na rzece Lubie鎥a w miejscowo軼i Nowa Wie w ci庵u drogi powiatowej nr 2909C W這c豉wek-Kruszyn-Choce
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osi璚iny-Redecz Wielki

Og這szenia

Sprzeda nieruchomo軼i
Otwarty konkurs ofert na realizacje zada publicznych
Prace geodezyjne
Sprzeda maj徠ku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet