Strona główna  >  Programy współpracy  >  Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
szukaj:
Rada Powiatu

Skład osobowy
Kontakty
Dyżury radnych
Komunikaty o posiedz.
Protokoły z Sesji Rady
Protokoły z posiedzień komisji rady
Uchwały rady
Skargi i wnioski

Zarząd Powiatu

Skład osobowy Zarządu
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protokoły posiedzeń
Uchwały zarządu
Wniosek na Zarząd Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydziały Starostwa
Punkt Obsługi Interesanta
Kodeks Etyki
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urzędowania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich załatwiania oraz wzory wniosków
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Sposób wnoszenia opłaty skarbowej
Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytków
Społeczni opiekunowie zabytków
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, inspekcje, służb, straże
Zarządzanie kryzysowe
Ochrona ludności
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sieć Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w Kłóbce
Dla ciała i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazdów
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców

Mapa serwisu


OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
   


KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
 
Szanowni Państwo!
W związku z zakończeniem prac nad Strategią rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego pragniemy przedstawić Państwu projekt ww. strategii w celu poznania Państwa opinii i uwag na temat zaproponowanych w dokumencie propozycji i rozwiązań.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 28 lipca 2015 r. do 11 sierpnia 2015r.
Opinie, uwagi można składać poprzez wypełnienie kwestionariusza konsultacji i przesłanie go na adres:
Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii ORSG”
lub drogą e-mailową, na adres: m.goreczny@powiat.wloclawski.pl
 
Formularz dostępny tutaj
oraz w sekretariacie:
Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54
Urzędu Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28
Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2
Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska, ul. Piłsudskiego 32
Urzędu Miasta i Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29
Urzędu Miasta i Gminy Lubraniec, ul. Brzeska 49
oraz w Starostwie Powiatowym we Włocławku, Wydział Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 33
Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach tak istotnego dla rozwoju naszej lokalnej społeczności dokumentu.

ANKIETA KONSULTACYJNA DO STRATEGII ROZWOJU OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin Baruchowo, Boniewo, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii poprzez wypełnienie załączonej ankiety. Zapraszam także do innych form konsultacji społecznych poprzez wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków lub propozycji. To właśnie Państwa propozycje/opinie będą podstawą skonstruowania listy przedsięwzięć realizowanych w waszych gminach w ramach środków dotyczących polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 

Siódma wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 I Posiedzenie Komitetu Sterującego
23 września 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z udziałem samorządowców.
Stosując się do założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego samorządowcy podpisali 28 sierpnia br. Porozumienie na rzecz współpracy, jednocześnie powołując Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą po jednym upoważnionym przedstawicielu Stron Porozumienia oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Komitet Sterujący uchwalił regulamin pracy i wybrał władze. Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest starosta Kazimierz Kaca, natomiast zastępcą przewodniczącego wybrany został Marek Klimkiewicz, a w skład zarządu weszli: Krzysztof Wrzesiński i Krzysztof Grudziński.
Podczas posiedzenia omówiono zasady udziału przedstawicieli środowiska społecznego w pracach Komitetu. Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku omówili założenia do strategii rozwoju powiatu oraz terminy ich realizacji.
 

Porozumienie na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego.
 
W sali Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym (gmina Baruchowo) 28 sierpnia 2014 r. podczas uroczystego spotkania podpisane zostało Porozumienie na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego.
Porozumienie podpisali przedstawiciele powiatu, oraz 6 gmin z terenu powiatu włocławskiego: Baruchowo, Boniewo, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec.

poleć artykuł wersja do druku  

   

Powiat Włocławski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Pieczęcie Powiatu
Łańcuch Starosty
Łańcuch Przewodniczącego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
DPS w Rzeżewie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Marysinie
SPZPS we Włocławku
Zespół Szkół w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Brzeziu
Zespół Szkół w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Lubrańcu
PZD we Włocławku
Poradnia PP w Lubrańcu
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zespół Szkół w Kowalu

Org. pozarządowe

Wykaz organizacji
Roczne programy współpracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyróżnienia

Certyfikat Zarządzania
Targi Turystyki
Galeria Powiatów
Medal Pamiątkowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy współpracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osięciny-Wieniec-Włocławek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski–Kąty –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek
Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn-Choceń
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki

Ogłoszenia

Sprzedaż nieruchomości
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
Prace geodezyjne
Sprzedaż majątku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet