Strona główna  >  Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.  >  Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
szukaj:
Rada Powiatu

Skład osobowy
Kontakty
Dyżury radnych
Komunikaty o posiedz.
Protokoły z Sesji Rady
Protokoły z posiedzień komisji rady
Uchwały rady
Skargi i wnioski

Zarząd Powiatu

Skład osobowy Zarządu
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protokoły posiedzeń
Uchwały zarządu
Wniosek na Zarząd Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydziały Starostwa
Punkt Obsługi Interesanta
Kodeks Etyki
Ogłoszenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urzędowania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich załatwiania oraz wzory wniosków
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Sposób wnoszenia opłaty skarbowej
Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytków
Społeczni opiekunowie zabytków
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, inspekcje, służb, straże
Zarządzanie kryzysowe
Ochrona ludności
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sieć Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w Kłóbce
Dla ciała i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazdów
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców

Mapa serwisu


PRZEBUDOWA I REMONT CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO LUBRANIEC–CHODECZ–EDYCJA 2010
   


Przebudowa ciągu komunikacyjnego
Lubraniec - Chodecz

Beneficjent:
Powiat Włocławski

Partnerzy projektu:
Miasto i Gmina Lubraniec
Gmina Boniewo
Miasto i Gmina Chodecz

Okres realizacji:
maj 2010 –  październik 2010


Fragment ciągu komunikacyjnego Lubraniec - Chodecz

Wartość inwestycji:
 

- całkowita wartość projektu – 8 425 900 PLN
- kwota dofinansowania z NPPDL – 3 000 000 PLN
- wkład własny partnerów projektu – 1 925 100 PLN
- wkład własny Powiatu Włocławskiego – 3 600 000 PLN

Cel projektu:

Ciąg komunikacyjny Lubraniec - Chodecz jest odcinkiem drogowym o znaczeniu strategicznym dla Powiatu Włocławskiego, co znajduje odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2007-2013. Jest to droga łącząca drogę wojewódzką nr 269 Szczerkowo - Kowal w miejscowości Chodecz. Z tego względu jest ona często wykorzystywana do przejazdów uczestników ruchu drogowego  do tych miejscowości. Dodatkowo jest to droga łącząca dwa ośrodki gminne Miasta i Gminy Lubraniec oraz Miasta i Gminy Chodecz, w których funkcjonuje wiele podmiotów gospodarczych. Przy opisywanej drodze znajduje się Zespół Szkół w miejscowości Kłobia.


Prace remontowo-budowlane w ciągu komunikacyjnym Lubraniec - Chodecz

Zły stan techniczny powodował, że przejazd ciągiem komunikacyjnym Lubraniec - Chodecz, zwłaszcza w okresach wiosennym i jesiennym oraz podczas opadów atmosferycznych, był bardzo utrudniony i stanowił duże zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przebudowa tego odcinka drogowego przyczynia się do poprawy płynności ruchu, skróci czas przejazdu, zmniejszy liczbę wypadków i kolizji drogowych. to wszystko wpłynie pozytywnie na rozwój lokalny.
Inwestycja ma strategiczne znaczenie komunikacyjne dla  nowo powstałych terenów inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim i firm zlokalizowanych wzdłuż drogi w zakresie zaopatrzenia materiałowego do produkcji oraz transportu wytwarzanych wyrobów. Zapewnia płynny, szybki i bezpieczny dojazd mieszkańców wschodniej części powiatu włocławskiego do istniejących i nowych miejsc pracy w parku przemysłowym z podstrefą ekonomiczną w Lubieniu Kujawskim.
Modernizacja drogi usprawni dojazd rolników do gospodarstw znajdujących się w jej obrębie. Zwiększy to atrakcyjność użytkowania gruntów rolnych i przyczyni się do związanego z tym zwiększenia liczby transakcji sprzedaży ziemi. W efekcie wpłynie to pozytywnie na strukturę agrarną gospodarstw w regionie.  Inwestycja będzie oddziaływać bezpośrednio na około 40 tysięcy mieszkańców powiatu.Zakres robót:
- przebudowa i remont obejmują 24,5 km ciągu komunikacyjnego Lubraniec - Chodecz,
- frezowanie, profilowanie i utrwalanie nawierzchni,
- budowa chodników, przejść dla pieszych i zatok autobusowych,
- odwodnienie,
- wycinka z karczowaniem drzew i krzewów w pasie drogowym,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie przepustów,
- plantowanie wykończeniowe poboczy oraz skarp i dna rowów,
- ustawienie odcinków barier stalowych sprężystych,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawca:
Konsorcjum: Lider Konsorcjum - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "SPEC-DRÓG" Sp. z o.o. z Włocławka, Partner Konsorcjum - ALSTAR - DROGI Sp. z o.o. z Mogilna.

Etapy realizacji:

Schetynówki - wpłynęły wnioski

Znamy wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - Edycja 2010

Będą kolejne schetynówki w powiecie włocławskim

Ciąg komunikacyjny Lubraniec-Chodecz - trwają prace remontowo-budowlane

Trwa remont drogi z Chodcza do Lubrańca
 
 

poleć artykuł wersja do druku  

   

Powiat Włocławski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Pieczęcie Powiatu
Łańcuch Starosty
Łańcuch Przewodniczącego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
DPS w Rzeżewie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Marysinie
SPZPS we Włocławku
Zespół Szkół w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Brzeziu
Zespół Szkół w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zespół Szkół w Lubrańcu
PZD we Włocławku
Poradnia PP w Lubrańcu
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zespół Szkół w Kowalu

Org. pozarządowe

Wykaz organizacji
Roczne programy współpracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyróżnienia

Certyfikat Zarządzania
Targi Turystyki
Galeria Powiatów
Medal Pamiątkowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy współpracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osięciny-Wieniec-Włocławek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski–Kąty –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek
Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn-Choceń
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki

Ogłoszenia

Sprzedaż nieruchomości
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
Prace geodezyjne
Sprzedaż majątku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet