Strona g堯wna  > 
szukaj:
Rada Powiatu

Sk豉d osobowy
Kontakty
Dy簑ry radnych
Komunikaty o posiedz.
Protoko造 z Sesji Rady
Protoko造 z posiedzie komisji rady
Uchwa造 rady
Skargi i wnioski

Zarz康 Powiatu

Sk豉d osobowy Zarz康u
Kontakty
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Protoko造 posiedze
Uchwa造 zarz康u
Wniosek na Zarz康 Powiatu

Starostwo powiatowe

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Kontakty
Wydzia造 Starostwa
Punkt Obs逝gi Interesanta
Kodeks Etyki
Og這szenia o naborze
Wyniki naboru
Skargi i wnioski
Godziny urz璠owania

Poradnik interesanta

Rodzaje spraw, tryb ich za豉twiania oraz wzory wniosk闚
Elektoniczna Skrzynka podawcza
Spos鏏 wnoszenia op豉ty skarbowej
Obs逝ga os鏏 s豉bos造sz帷ych i g逝choniemych w Starostwie Powiatowym we W這c豉wku

Edukacja

Oferta edukacyjna

Zabytki

Znakowanie zabytk闚
Spo貫czni opiekunowie zabytk闚
Zasady udzielania dotacji
Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 'POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013

Bezpiecze雟two

Bezpiecze雟two, inspekcje, s逝瘺, stra瞠
Zarz康zanie kryzysowe
Ochrona ludno軼i
Sprawy obronne

Kultura i sztuka

Kalendarz imprez

Sport i rekreacja

Kluby sportowe
Kalendarz imprez

Turystyka i wypoczynek

Sie Komunikacyjna
Walory przyrodnicze
Obszary chronione
Park krajobrazowy
Walory historyczne
Skansen w K堯bce
Dla cia豉 i ducha
Baza noclegowa
Kalendarz imprez

Zdrowie

Apteki
Programy profilaktyczne

Przetargi

Zam闚ienia publiczne

Przydatne adresy internetowe oraz inne informacje

Linki
Wykaz stacji kontroli pojazd闚
Rejestr o鈔odk闚 szkolenia kierowc闚

Mapa serwisu


KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2016 R.
   


             Zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Spraw Wewn皻rznych  oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 wrze郾ia 2015 roku (Dz.U. z 2015r., poz. 1585) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalony zosta na okres   od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 roku. Zgodnie  z Zarz康zeniem Nr 1/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 stycznia 2016 roku kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu W這c豉wskiego rozpocznie  si w dniu  22 marca 2016 roku a zako鎍zy si w dniu  21 kwietnia  2016 roku.
 
Obowi您ek stawiennictwa si do kwalifikacji wojskowej obejmuje:
 
  • m篹czyzn urodzonych w 1997 roku;
  • m篹czyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadaj okre郵onej kategorii zdolno軼i do czynnej s逝瘺y wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1995 - 1996 które:
            1) zosta造 uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej s逝瘺y wojskowej ze wzgl璠u na stan zdrowia, je郵i okres tej niezdolno軼i up造wa przed zako鎍zeniem kwalifikacji wojskowej,
            2)zosta造 uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej s逝瘺y wojskowej ze wzgl璠u na stan zdrowia, je瞠li okres tej niezdolno軼i up造wa po zako鎍zeniu kwalifikacji wojskowej i z這篡造 w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi您ku obrony rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmian kategorii zdolno軼i do czynnej s逝瘺y wojskowej przed zako鎍zeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1992-1997,  posiadaj帷e kwalifikacje przydatne do czynnej s逝瘺y wojskowej oraz kobiety pobieraj帷e nauk w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 ko鎍z nauk    w szko豉ch lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo b璠帷e studentkami lub absolwentkami tych szkó lub kierunków o których mowa       w § 2 rozporz康zenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowi您kowi stawienia si do kwalifikacji wojskowej(Dz.U. Nr 54, poz. 321);
  • osoby, które uko鎍zy造 18 lat 篡cia i ochotniczo zg這si造 si do pe軟ienia s逝瘺y wojskowej, je瞠li nie posiadaj okre郵onej kategorii zdolno軼i do czynnej s逝瘺y wojskowej
  • osoby stawiaj帷e do kwalifikacji wojskowej z terenu Powiatu W這c豉wskiego, obejmuj帷ego swym zasi璕iem dzia豉nia miasto Kowal, miasta i gminy: Brze嗆 Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubie Kujawski, Lubraniec oraz gminy: Boniewo, Baruchowo, Choce, Fabianki, Kowal, Lubanie i W這c豉wek,  stawiaj  si  w wyznaczonych dniach przed Powiatow Komisj Lekarsk Nr 2 we W這c豉wku.
            Siedzib Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we W這c豉wku, a zarazem prac zwi您anych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej jest Starostwo Powiatowe              we W這c豉wku ul. Cyganka 28, gdzie organizatorzy zapewniaj w豉軼iwe warunki dla funkcjonowania Komisji.
            Osoby zg豉szaj帷e si do kwalifikacji wojskowej czas oczekiwania sp璠z                   w sali konferencyjnej Nr 43 na III pi皻rze, gdzie do ich dyspozycji udost瘼niona b璠zie        sprz皻 audiowizualny. Ponadto dodatkowo prowadzone b璠 zaj璚ia z osobami zg豉szaj帷ymi si do kwalifikacji wojskowej.
 
       Osoby stawiaj帷e si do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowi您ane s przedstawi komisji lekarskiej:
 
-    dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj帷y na ustalenie to窺amo軼i,
           -  dokument potwierdzaj帷y przyczyny nie stawienia si do kwalifikacji wojskowej, je郵i      stawienie si do kwalifikacji wojskowej w terminie okre郵onym w wezwaniu nie by這      mo磧iwe ,
            -   dokumenty potwierdzaj帷e poziom wykszta販enia lub pobieranie nauki      oraz      posiadane kwalifikacje zawodowe
-    aktualn fotografi o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia g這wy),
-          posiadana dokumentacj medyczn w tym wyniki bada specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesi璚y przed dniem stawienia si do kwalifikacji wojskowej.
 
Osoby które stawa造 ju do kwalifikacji woskowej i ubiegaj si o zmian kategorii zdolno軼i do czynnej s逝瘺y wojskowej przedstawiaj :
 
-      dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj帷y na ustalenie to窺amo軼i,
-     dokument potwierdzaj帷y przyczyny nie stawienia si do kwalifikacji wojskowej, je郵i         stawienie si do kwalifikacji wojskowej w terminie okre郵onym w wezwaniu nie by這         mo磧iwe
-      ksi捫eczk wojskow,
   -   dokumenty potwierdzaj帷e poziom wykszta販enia lub pobieranie nauki oraz            posiadane kwalifikacje zawodowe
-  posiadan dokumentacj medyczna, w tym wyniki bada   specjalistycznych        przeprowadzonych w okresie 12 miesi璚y przed dniem stawienia si do        kwalifikacji  wojskowej.
 
             Osoba, która z wa積ych przyczyn nie mo瞠 stawi si do kwalifikacji wojskowej                     w wyznaczonym terminie i miejscu, obowi您ana jest zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce pobytu sta貫go lub pobytu czasowego trwaj帷ego ponad 3 miesi帷e, najpó幡iej w dniu, w którym by obowi您any stawi si do kwalifikacji wojskowej, do陰czaj帷 jednocze郾ie dokumenty potwierdzaj帷e przyczyny niestawiennictwa.
            Osoby podlegaj帷e stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które nie dope軟i造 tego obowi您ku w okre郵onym terminie i miejscu, s zobowi您ane to uczyni po ustaniu przeszkody
            Osoby podlegaj帷e kwalifikacji wojskowej stawiaj si przed wójtem lub burmistrzem(prezydentem miasta), powiatow komisj lekarsk oraz wojskowym komendantem uzupe軟ie w豉軼iwym ze wzgl璠u na miejsce sta貫go pobytu.
            Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwaj帷y ponad 3 miesi帷e stawiaj si przed wójtem, burmistrzem(prezydentem miasta), powiatow komisja lekarsk oraz wojskowym komendantem uzupe軟ie w豉軼iwym ze wzgl璠u na miejsce pobytu
Osoby podlegaj帷e stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które w okresie og這szenia kwalifikacji wojskowej do dnia rozpocz璚ia zmieni造 miejsce pobytu sta貫go lub czasowego trwaj帷ego ponad trzy miesi帷e zg豉szaj do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w豉軼iwego ze wzgl璠u na ich nowe miejsce pobytu sta貫go lub pobytu czasowego trwaj帷ego ponad trzy miesi帷e. Wójt lub burmistrz(prezydent miasta wyznacza miejsce          i termin stawienia si do kwalifikacji wojskowej
            Osoby podlegaj帷e stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które po rozpocz璚iu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzaj zmieni miejsce pobytu sta貫go lub pobytu czasowego trwaj帷ego ponad trzy miesi帷e, stawiaj si do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozosta造ch przypadkach w豉軼iwo嗆 miejscow ustala si wed逝g przepisów art. 21 § 1 pkt. 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca    1960 r.- Kodeks post瘼owania administracyjnego(Dz.U. z 2013r., poz. 267              z pó幡.zm.)
            Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegaj帷ej kwalifikacji wojskowej od obowi您ku stawienia si w terminie i miejscy wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
             Osoby, które nie stawi si do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), przed w豉軼iw komisj lekarsk lub wojskowym komendantem uzupe軟ie w okre郵onym terminie i miejscu, nie stawi si do pracowni psychologicznej, nie przedstawi dokumentów, których przedstawienie zosta這 nakazane, odmawiaj poddania si badaniom lekarskim, podlegaj grzywnie albo karze ograniczenia wolno軼i  art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowi您ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r. , poz.827 z pó幡. zm. ). 
            W razie niestawienia si do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz(prezydent miasta) z urz璠u albo na wniosek przewodnicz帷ego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe軟ie nak豉da na osob podlegaj帷 kwalifikacji wojskowej grzywn w celu przymuszenia albo zarz康za przymusowe doprowadzenie przez Policj do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym             w administracji
Do kwalifikacji wojskowej za po鈔ednictwem wojskowego komendanta uzupe軟ie mog stawi si osoby ubiegaj帷e si o zmian kategorii zdolno軼i do czynnej s逝瘺y wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do ko鎍a roku kalendarzowego, w którym ko鎍z dwadzie軼ia cztery lata 篡cia niezale積ie od posiadanych kwalifikacji                         i wykszta販enia je瞠li uko鎍zyli co najmniej osiemna軼ie lat 篡cia.

pole artyku wersja do druku  

   

Powiat W這c豉wski

Starosta zaprasza
Historia
Charakterystyka
Statut Powiatu
Strategia rozwoju
Zadania inwestycyjne na lata 2007-2013

Herb, flaga, insygnia

Herb Powiatu
Flaga Powiatu
Sztandar Powiatu
Piecz璚ie Powiatu
ζ鎍uch Starosty
ζ鎍uch Przewodnicz帷ego
Laska ceremonialna

Jednostki organizacyjne

LO Kowal
PCPR
Powiatowy Urz康 Pracy
DPS w Rze瞠wie
Dom dziecka w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Marysinie
SPZPS we W這c豉wku
Zesp馧 Szk馧 w Izbicy Kuj.
Wielofunkcyjna Plac闚ka Opieku鎍zo- Wychowawcza w Brzeziu
Zesp馧 Szk馧 w Chodczu
Poradnia PP w Lubieniu Kuj.
Zesp馧 Szk馧 w Lubra鎍u
PZD we W這c豉wku
Poradnia PP w Lubra鎍u
DPS w Kurowie
DPS w Wilkowiczkach
DPS w Kowalu
Zesp馧 Szk馧 w Kowalu

Org. pozarz康owe

Wykaz organizacji
Roczne programy wsp馧pracy
Konsultacje
Oferty na zadania publiczne

Certyfikaty, wyr騜nienia

Certyfikat Zarz康zania
Targi Turystyki
Galeria Powiat闚
Medal Pami徠kowy
Certyfikat Partnerstwa
Przejrzysta Polska

Programy wsp馧pracy

Partnerstwo lokalne
Obszar Rozwoju Spo貫czno-Gospodarczego

Projekty Europejskie

RPO WK-P
PO KL
Programy 2004-2006

Narodowy Program Przebudowy Dr鏬 Lokalnych.

O Programie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C: Osi璚iny-Wieniec-W這c豉wek - edycja 2009
Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C: Chodecz-Kaliska-Lubie Kujawski - edycja 2009
Przebudowa i remont ci庵u komunikacyjnego Lubraniec–Chodecz–edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubie Kujawski–K徠y –edycja 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal - edycja 2011
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo - edycja 2012
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 – etap II”

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal G鏎ny-W這c豉wek
Przebudowa mostu na rzece Lubie鎥a w miejscowo軼i Nowa Wie w ci庵u drogi powiatowej nr 2909C W這c豉wek-Kruszyn-Choce
Remont drogi powiatowej nr 2813C Osi璚iny-Redecz Wielki

Og這szenia

Sprzeda nieruchomo軼i
Otwarty konkurs ofert na realizacje zada publicznych
Prace geodezyjne
Sprzeda maj徠ku ruchomego

 
index_58.gif
index_59.gif
 
Copyright © 2002-2016 by Logonet